دوره تخصصی و جامع مشاوره و درمانگری خانواده
دوره تخصصی و جامع مشاوره و درمانگری خانواده

موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین برگزار می کند.دوره جامع خانواده

فرصت استثنایی ویژه طلاب، معلمان، مربیان ودیگر فعالان فرهنگی (خواهر و برادر)

با امکان شرکت در هر دوره ومدرک مستقل
شامل :
آموزش های پیش از ازدواج 16 ساعت با مدرک جهاددانشگاهی هزینه 150 هزارتومان

 ازدواج موفق 16 ساعت با مدرک جهاددانشگاهی هزینه 150 هزارتومان

 مهارت های همسرداری 16 ساعت با مدرک جهاددانشگاهی هزینه 150 هزارتومان

 آسیب شناسی خانواده و راهکارها(طلاق...) 12 ساعت با مدرک جهاددانشگاهی هزینه 120 هزارتومان

 بهداشت و سلامت جنسی همسران 12 ساعت با مدرک جهاددانشگاهی هزینه 120 هزارتومان