X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > گروه سبک زندگی > پایان نامه ها 

forooshgah

isabk

motaleat

آخرین مطالب
سه شنبه 14 مرداد 1399
هفتمین جلسه تیم کارشناسی تدوین مطالعات مفهومی و راهبردی طرح محتوایی موزۀ آستان قدس رضوی برگزار شد
هفتمین نشست کارشناسی تدوین مطالعات مفهومی و راهبردی طرح محتوایی موزۀ حرم مطهر رضوی در مؤسسه آل یاسین برگزار گردید.
يکشنبه 12 مرداد 1399
بررسی زمینه‌های همکاری در دیدار مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ها و تجربه‌های مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین و نیز تشکیل تیم‌های کارشناسی از مهم‌ترین محورهای این دیدار می‌باشد.
دوشنبه 6 مرداد 1399
دیدار مدیر کل اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف با ریاست موسسه سبک زندگی
مدیرکل اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تولیدات محتوا باید در شئون زندگی مردم مصرف شود. تولید و عرضه کار شماست و توزیع (مصرف) کار ماست.
چهارشنبه 1 مرداد 1399
به زودی نسخه جدید سایت موسسه سبک زندگی آل یاسین رونمایی می شود
پس از گذشت قریب به 6 سال از فعالیت نسخه فعلی سایت، نسخه جدید سایت اطلاع‌رسانی موسسه فرهنگی سبک زندگی آل‌یاسین به زودی در دسترس کاربران قرار می گیرد.
سه شنبه 31 تير 1399
دیدار نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی با ریاست مؤسسه سبک زندگی آل‌یاسین
در این دیدار، ظرفیت‌ها و زمینه‌های فرهنگی این استان در راستای توسعه و ترویج سبک زندگی و راهکارهای همکاری با مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی
هدف اساسی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی حاوی 66 ماده برای زنان و 57 ماده برای شوهران مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که از کتب مرجع اسلامی استخراج شده بود، تهیه شد ...
پدیدآور: فیروزه رضایی
مقطع: کارشناسی ارشد
محل ارائه: دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال ارائه: 1393

هدف اساسی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی حاوی 66 ماده برای زنان و 57 ماده برای شوهران مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که از کتب مرجع اسلامی استخراج شده بود، تهیه شد و بر روی 198 زوج (198 زن و 198 شوهر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهر اصفهان انتخاب شده بود، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع آوری شده مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و بدین وسیله یک مقیاس سبک زناشویی دینی برای زنان(RMSSW) مشتمل بر5 عامل و 46 ماده و یک مقیاس سبک زناشویی دینی برای شوهران(RMSSH) مشتمل بر5 عامل و 43 ماده استخراج گردید. این مقیاس برای زنان دارای 16 ماده روی عامل اول(صمیمیت عاطفی-جنسی)، 14 ماده روی عامل دوم(مهارت‌های ارتباطی- اِسناد به همسر)، 7 ماده روی عامل سوم(پایبندی به فرامین دینی)، 4 ماده روی عامل چهارم(مدیریت خانه) و 5 ماده روی عامل پنجم(گذشت- فداکاری) و برای شوهران 12 ماده روی عامل اول(صمیمیت عاطفی-جنسی)، 10 ماده روی عامل دوم(مهارت‌های ارتباطی-اِسناد به همسر)، 7 ماده روی عامل سوم(پایبندی به فرامین دینی-مشارکت با همسر)، 7 ماده روی عامل چهارم(مسئولیت پذیری-سرپرستی) و 8 ماده روی عامل پنجم(سبک‌های حل تعارض) قرار داشت. نتایج بررسی پایایی مقیاس RMSS به روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه زنان 0/81 (برای عوامل پنج‌گانه به ترتیب0/91، 0/87، 0/73، 0/72، 0/72) و در پرسشنامه شوهران 0/86 (برای عوامل پنج‌گانه به ترتیب0/87، 0/84، 0/80، 0/78، 0/79) محاسبه گردید. اعتبار همزمان مقیاس سبک زناشویی دینی با پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی و تعهد دینی بررسی شد که نتایج بیانگر اعتبار بالای مقیاس است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک زناشویی دینی با صمیمیت زناشویی بود. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که سبک زناشویی دینی زنان و شوهران با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین بین کلیه عوامل سبک‌های زناشویی دینی (به جز مولفه پایبندی به فرامین دینی زنان) و صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی علیرغم وجود همبستگی مثبت بین مولفه پایبندی به فرامین دینی زنان و صمیمیت زناشویی، این رابطه معنادار نیست.