X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
دوشنبه 26 آذر 1397
حضور پژوهشکده سبک زندگی اسلامی در نمایشگاه مشکات 5
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حوزه علمیه تحت عنوان «نمایشگاه مشکات 5» با حضور پژوهشکده سبک زندگی اسلامی برگزار می‌شود.
يکشنبه 25 آذر 1397
دیدار آقای مهدی لسانی با ریاست موسسه سبک زندگی آل یاسین
مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی آستان قدس رضوی جناب آقای مهدی لسانی با ریاست محترم موسسه سبک زندگی آل یاسین حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی دیدار و گفتگو کردند.
يکشنبه 25 آذر 1397
جلسه 89 از کلاس های زندگی معنوی
جلسه هشتاد و نهم از کلاس‌های زندگی معنوی توسط دکتر محمدتقی فعالی در محل موسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار شد.
دوشنبه 19 آذر 1397
برگزاری دوره‌های تربیت مربی مهارت‌های زندگی و خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی
به گزارش اداره روابط عمومی، موسسه سبک زندگی آل یاسین با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی و مهارتی حوزه علمیه دوره‌ تربیت مربی «مهارت‌های زندگی با رویکرد سبک زندگی»، دوره تربیت مربی «خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی» و دوره عمومی «مهارت‌های سبک زندگی اسلامی» را برگزار می کند.
شنبه 17 آذر 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی»
سومین کرسی از مجموعه کرسی‌های آزاد اندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی» با حضور محققان و علاقمندان برگزار شد.
> مقالات > مقالات > رسانه و مناسبات اجتماعي
به بهانه تحلیل بر سینمای اجتماعی ایرانی
حسرت ناگزیر بی‌سرانجامی (بخش اول)
در این مقاله به نقد و بررسی فیلم ابد و یک روز سعید روستایی پرداخته شد تا از این رهگذر تحلیلی بر سینمای اجتماعی ایران داشته باشیم. گفتیم که ظهور چنین سینمایی بازتاب تغییرات و تحولات درونی جامعه ما است و گریزی از پذیرش این دوره گذار نیست؛ اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد آگاهی به مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این دوران و استفاده از ارزش‌های جامعه ایرانی – اسلامی‌مان برای اعتلای فرهنگ تصویری سینمای ملی است.
بیشتر...
-
حسرت ناگزیر بی‌سرانجامی
این نوشتار به نقد و بررسی فیلم «ابد و یک روز» سعید روستایی پرداخته تا از این رهگذر تحلیلی بر سینمای اجتماعی ایران داشته باشد. ظهور چنین سینمایی بازتاب تغییرات و تحولات درونی جامعه ما است و گریزی از پذیرش این دوره گذار نیست؛ اما آنچه ضروری به‌نظر می‌رسد آگاهی به مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این دوران و استفاده از ارزش‌های جامعه ایرانی – اسلامی‌مان برای اعتلای فرهنگ تصویری سینمای ملی است.
بیشتر...
-
آسیب‌شناسی امربه‌معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی
در ایـن مقاله بــه نقــش امربه‌معــروف و نهــى از منکـر به‌منزلـۀ رفتـارى اصلاح‌گرایانـه در ایجـاد هنجـار و ارزش‌هـاى مبتنـى بـر بینـش اسـلامى پرداختیـم و گفتیـم همانگونـه کـه از آیـات و روایـات برمی‌آیـد، نتیجـه نهایـى امربه‌معـروف و نهـى از منکـر، رضایـت الهـى، سـعادت فـردى و اجتماعـى اسـت؛ چراکـه تحقـق صحیـح ایـن واجـب الهـى، بـه افزایـش کمیـت و کیفیـت روابـط اجتماعـى منجـر شـده و به دنبـال آن، نظـم، انسـجام، هدفمنـدى و اسـتحکام را بـراى جامعـه بـه ارمغـان خواهـد آورد و همیـن همسـویى در سـبک زندگـى متعالـى اسـلامى اسـت کـه تأمینکننـدة سـعادت بشـرى و رضایـت الهـى خواهـد بـود.
بیشتر...
-
سایه ازکار من ای خورشید تابان برمگیر
در این نوشتار به نقد و بررسی سریال «سایه‌بان» اثر برادران محمودی پرداخته شده است. این اثر خوش‌ساخت، حائز امتیازها و ویژگی‌های خاصی در عرصة الگودهی به اجتماع است که در طی سال‌های گذشته در سریال‌سازی صداوسیما یا به‌طورکلی مغفول مانده و یا به‌شدت کم‌رنگ شده و اکنون توسط دو برادر خوش‌ذوق و هنرمند افغانستانی مقیم ایران موردتوجه قرار گرفته است.
بیشتر...
نگاهی به مهارت عذرخواهی در روابط اجتماعی
عذرخواهی به سبک ابلیس!
یکی از رفتارهای پسندیده از منظر آموزه‌های اسلامی، عذرخواهی کردن از کسی یا کسانی است که در حق آن‌ها بدی کرده‌ایم. این کار هم برهانی بر خرد فرد و هم مایه محبوبیت او پیش خدا و پیغمبرش معرفی شده است. عذرخواهی کردن برای برخی از ما دشوار است و لازم است که در این زمینه تمرین کنیم تا مهارت آن را به‌دست آوریم. راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند این کار را برای ما آسان کند و این مهارت را در ما پرورش دهد.
بیشتر...
-
راهکارهای مدیریت خشونت‌های اجتماعی در ایران
در این مقاله برخی از راهکارهای مدیریت خشونت اجتماعی در حوزه‌های مختلف روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت‌اند از: راهکارهای فرهنگی؛ راهکارهای روان‌شناختی؛ راهکارهای قضایی؛ راهکارهای اقتصادی
بیشتر...
-
آمار خشونت اجتماعی
علی‌رغم عدم دسترسی به آمار دقیق خشونت در جهان و ایران، می‌توان بصورت اجمالی، گزارشی از خشونت اجتماعی در جهان و ایران مبتنی بر آمارهای موجود به دست آورد. اما مسئله مهتر، گسترش خشونت در جامعه است که برای تبیین از جا دررفتگی خشونت، باید به چند تحول مهم، توجه کرد: 1. بحران حضور در مکان، 2. بحران ناسازواری در هنجارها، 3. بحران مقایسه با تصاویر برساخته، 4. بحران بیماری‌های جامعه مدرن و 5. بحران تناقض در نهادهای مرتبط با جامعه‌پذیری.
بیشتر...
-
تاریخچه خشونت در جهان و ایران
واقعیت‌های مربوط به خشونت در جوامع انسانی ما بسیار پیچیده‌اند و این مسئله از ابتدای زندگانی بشر و از زمان هابیل و قابیل خشونت و درگیری بین انسان‌ها وجود داشته است.
بیشتر...